Vad är en marknadsundersökning?

En marknadsundersökning innebär att man samlar in information, rapportering och analysering för en specifik marknadssituation som en organisation står inför. Ofta innebär det att man tar reda på hur konsumenter använder olika produkter och tjänster samt vilken inställning de har till företag, deras tjänster och produkter för att på så sätt kunna fokusera på att vidareutveckla produkter och tjänstert efter vad marknaden och företagets kunder efterfrågar.

När ett företag eller en organisation behöver fatta beslut om frantida satsningar är det viktigt att ha rätt uppfattning om hur företgets kunder ser på marknaden samt hur de ser på era konkurrenter. Att ha en bra koll på vad marknaden efterfrågar är en viktig förutsättnig för att företaget ska lyckas bland alla konkurrenter och kunna särskilja sig.


"Kunskap är makt". Ju bättre informerad du är desto bättre beslut fattar du.

Med hjälp av en marknadsundersökningar kan ert företag få de underlag som krävs för att ta rätt beslut och veta vad ni bör prioritera. Origo group kan hjälpa er att undersöka marknaden och se vilken efterfrågan som finns på en specifik produkt eller tjänst. Det hjälper er att välja rätt produkter och tjänster att satsa på. Företaget har även kunskap för att granska den lokala efterfrågan i en region som ni eventuellt är intresserade av att etablera er verksamhet på.


Hur gör man en marknadsundersökning? 

  • En marknadsundersökning innefattar allt från kartläggning av marknaden till undersökningar och analyser kring efterfrågan av produkter och tjänster.
  • Undersökningen analyserar vanligvis saker som förväntningar, medvetenhet, kunskap, motivation, intentioner, attityder, livsstilsvariabler och beteende med mera. 
  • Använd det insamlingssätt som passar uppdraget bäst.
  • Mät potentiella kunders preferenser och betalningsvilja.
  • Hur ser era kunder på ert företag i jämförelse med era konkurrenter.

Varför ska man genomföra en marknadsundersökning?
Med hjälp av marknadsundersökningar så kan ni få en klar bild av hur er bransch ser ut idag och hur den kan komma att se ut i framtiden. Alla undersökningar har olika mål och behov. Det kan handla om allt från att utforska potentialen av ett nytt affärsområde, ett nytt marknadsområde eller ett helt nytt produktsortiment. Självklart är det naturligtvis ert företags behov som styr vad marknadsundersöningen ska svara på.

Vi kan hjälpa er med hela prossesen kring undersökningar från utformning av frågor, insamling av svar, analys och rapport och sist men inte mint ha en tydlig presentation av svaren och vilken slutsats som undersökningen ger svar på.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna mer om marknadsundersökningar.