Marknadsundersökningar

Vi frågar då och då kunder vad de tycker om företagets tjänster och produkter. För de flesta företag är det nu för tiden viktigt att vara lyhörda på vad dina kunder tycker om dig.

Företag behöver veta vad deras kunder efterfrågar och behöver för att kunna utveckla och ta fram rätt produkter och tjänster. Genom att regelbundet utföra marknadsundersökningar så tar vi reda på vad dina kunder tycker och ställer de frågor om era produkter och tjänster, ni har och vad som kan vara av intresse för framtiden så vi vet vad era kunder är ute efter.

Hur marknadsundersökningar genomförs

Våra marknadsundersökningarna genomförs till exempel med intervjuer på stan med slumpmässigt utvalda personer och via telefonsamtal, samt frågeformulär via webben och enkäter. Undersökningarna tas fram i samarbete med er efter det behov ni har. Vår analysavdelning går sen igenom och behandlar all data och tar fram lättöverskådliga rapporter som ni sen kan pressentera för styrelsen och övriga medarbetare.

Våra nöjdhetsmätningar

Vi genomför regelbundet undersökningar för våra kunder i samnband med att kunden haft kontakt med företaget, det kan vara vid telefonkontakt, besök i butik eller vid reklamationsärenden. Vid dessa undersökningar ställer vi frågor om den specifika anledningen till varför kunden varit i kontakt med företaget och hur företget skötte dig i ärendet.

Dina uppgifter är säkra

Vi tillhandahåller ibland uppgifter till företag som anlitar våra tjänter, men vi säljer aldrig vidare några kunduppgifter till tredje part. Vi är väldigt noggranna när vi gör våra undersökningar och de uppdrag där vi genomför marknadsundersökningar behandlas alltid enligt uppsatta mål och behov.

29 May 2019