Tjänster

Webbyrå om våra tjänster

Vi på webbyrån i Stockholm älskar att jobba i WordPress. Många tilltalas av friheten i WordPress samt verktygets stora utbud av plugins.  Verktyget bygger på öppen källkod, vilket dels innebär att det ständigt förbättras med nya funktioner och plugins men också att ni som kund inte begränsas till en enda leverantör när ni vill förändra, vidareutveckla eller utöka webbplatsen. WordPress erövrar fler och fler marknadsandelar och är idag världens mest använda CMS-verktyg. WordPress bygger på öppen källkod och är idag ett av världens populäraste CMS, även kallat Content Management System. WordPress är utvecklat i PHP och använder främst MySQL som databas.

Vad är WordPress?

Webbplatsens hjärta för att göra det enkelt. Ett verktyg som ger administratören möjligheten att lägga till, redigera och ta bort innehåll på sin webbplats. Som utvecklare är WordPress ett tidsbesparande verktyg där färdiga moduler till stor del finns färdiga för användning.

OPEN SOURCE

WordPress är ett open source verktyg där varken vi eller kunden har en licenseavgift för nyttjandet av WordPress. Fördelen som vi ser är att vi som webbyrå fokuserar på att bygga kundanpassade lösningar. Läs mer om wordpress på www.wordpress.org

Varför WordPress?

Att följa med i den utveckling som webbranschen ständigt utsätts för känns viktigt för oss. Vi får ofta förfrågningar av företag som vill byta från sitt nuvarande CMS-system till WordPress. Det talar för sig själv och varför vår webbyrå i Stockholm valt just detta verktyg.

Vill du prata om ditt nästa webbprojekt?

Kontakta oss